Πέτρος Γαϊτάνος - Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Πέτρος Γαϊτάνος - Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Η Παρθένος σήμερον. | Γέροντες της εποχής μας

Η Παρθένος σήμερον. | Γέροντες της εποχής μας

Κάλαντα Θράκης - Chronis Aidonidis & Nektaria Karantzi. Christmas carols from Thrace,Greece.

Κάλαντα Θράκης - Chronis Aidonidis & Nektaria Karantzi. Christmas carols from Thrace,Greece.

The Beatitudes - Οι Μακαρισμοί - 1st Tone

The Beatitudes - Οι Μακαρισμοί - Tone

Αναστάσεως ημέρα - (Δοξαστικό του Πάσχα) - Stamos

Fresco of the Descent into Hades/Resurrection at the Church of the Holy Saviour in Chora, Constantinople

ΨΑΛΜΟΣ ΚΒ΄(22) - ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΕΙ ΜΕ

ΨΑΛΜΟΣ ΚΒ΄(22) - ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΕΙ ΜΕ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Cherubic Hymn -  Xeroubiko - Chanted in English - Plagal 1st Tone very prayerful

Joseph’s Dream, fresco in Santa Maria foris portas in Castelseprio (Italy, century?

Ψαλμός Ν' 50 Ἐλέησόν με ὁ Θεός Psalm 50

Ψαλμός Ν' 50 Ἐλέησόν με ὁ Θεός Psalm 50

Pinterest
Search