Σταθης Ξαφακος

Σταθης Ξαφακος

ΒΟΛΟΣ / Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Διδακτορικός φοιτητής στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας