Επεξεργασία κειμένων με βάση την ταξινομία του Bloom Το πακέτο περιλαμβάνει 22 αφίσες για την επεξεργασία κειμένων. Στις αφίσες υπάρχουν ενδεικτικές ερωτήσεις για κάθε επίπεδο με βάση την Ταξινομία του Bloom.

Επεξεργασία κειμένων με βάση την ταξινομία του Bloom Το πακέτο περιλαμβάνει 22 αφίσες για την επεξεργασία κειμένων. Στις αφίσες υπάρχουν ενδεικτικές ερωτήσεις για κάθε επίπεδο με βάση την Ταξινομία του Bloom.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ....: 33 Παροιμίες για το μήνα Απρίλιο !!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ....: 33 Παροιμίες για το μήνα Απρίλιο !!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Στο σπίτι και στη γειτονιά)

ENOTHTA 2- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Στο σπίτι και στη γειτονιά)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Στο σπίτι και στη γειτονιά)

Figurative language (Σχήματα λόγου/εκφραστικά μέσα)

Figurative language (Σχήματα λόγου/εκφραστικά μέσα)

Ουσιαστικά κι επίθετα. mikrobiblio.weebly.com

Ουσιαστικά κι επίθετα. mikrobiblio.weebly.com

Ουσιαστικά κι επίθετα. mikrobiblio.weebly.com

Ουσιαστικά κι επίθετα. mikrobiblio.weebly.com

Ο κύκλος του Δημοτικού: Βοήθημα γλώσσας [Β' τάξη, Ενότητα 16η] Νιώθω

Ο κύκλος του Δημοτικού: Βοήθημα γλώσσας [Β' τάξη, Ενότητα 16η] Νιώθω

Picture

Picture

Picture

Picture

O καλός αναγνώστης (Αφίσες)

O καλός αναγνώστης (Αφίσες)

Pinterest
Αναζήτηση