Αφίσες για την ανακύκλωση

Αφίσες για την ανακύκλωση

Banner για την ανακύκλωση

Banner για την ανακύκλωση

Recycle Posters and Banners (in greek)

Recycle Posters and Banners (in greek)

Picture

Picture

Picture

Picture

Το πακέτο περιλαμβάνει εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του κύκλου ζωής των θαλάσσιων εικόνες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 4 καρτέλες με λεξιλόγιο 3 καρτέλες με πληροφορίες 2 καρτέλες με το κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας 1 banner σε μέγεθος Α4 και Α3 για την πινακίδα.  Όλο το υλικό παρουσιάζεται στην εικόνα.

Turtle Life Cycle Posters (Greek)

Το πακέτο περιλαμβάνει εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του κύκλου ζωής των θαλάσσιων εικόνες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 4 καρτέλες με λεξιλόγιο 3 καρτέλες με πληροφορίες 2 καρτέλες με το κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας 1 banner σε μέγεθος Α4 και Α3 για την πινακίδα. Όλο το υλικό παρουσιάζεται στην εικόνα.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Pinterest
Αναζήτηση