Περισσότερες ιδέες από το Stavros

Or you become like what you listen to...seriously, people don't seem to realize how much their music choice can affect and change them...and others around them.

Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1883

John Coltrane