Περισσότερες ιδέες από το Stavroula
Verbs 4

Verbs 4

VERBOS EM INGLÊS

VERBOS EM INGLÊS

Kids Pages - Household Chores

Kids Pages - Household Chores

Daily Routines 1

Daily Routines 1

English vocabulary - Daily Routines 2

English vocabulary - Daily Routines 2

Kids Pages - Hobbies3 consultez aussi didapages: http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/hobbies/index.html

Kids Pages - Hobbies3 consultez aussi didapages: http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/hobbies/index.html

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορ...

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορ...

Closure Multiple Choice can improve visual closure by having the child choose what the picture would like if the lines were connected.

Closure Multiple Choice can improve visual closure by having the child choose what the picture would like if the lines were connected.

Jack-O-Lantern Challenge Maze - Your Therapy Source

Jack-O-Lantern Challenge Maze - Your Therapy Source