Σταυρούλα Φαλελάκη

Σταυρούλα Φαλελάκη

Σταυρούλα Φαλελάκη
More ideas from Σταυρούλα
"Black Queen", Ballpoint & Watercolors, Jeremy Hush, 2013

Assuming the Crow Spirit. Art by Jeremy Hush. The crow is a spirit animal associated with life mysteries and magic. Crows serve as totems and spirit guides during many shamanistic rituals.

Archetype by Dasha Pliska #Illustration

Artwork by DASHA PLISKA from “ARCHETYPE” “Archetypical imagery are always accompany people, they are a source of mythology, religion, and art. In these cultural forms are gradually grinding confused.