ΣτέφανοΣ ΑρτσιβούρτσηΣ

ΣτέφανοΣ ΑρτσιβούρτσηΣ

ΣτέφανοΣ ΑρτσιβούρτσηΣ
More ideas from ΣτέφανοΣ
Concept Art for film - Jerad S Marantz Illustration

A Coyotl (koh-YOO-tuhl, ki-YOH-tuhl; "coyote") is a coyote-like Wesen that first appeared.

Klaustreich - Cat-like creatures known for being jerks in the Wesen community. Violent and abusive.

Grimm - Klaustreich - Cat-like creatures known for being jerks in the Wesen community. Violent and abusive.

Gedächtnis Esser: “Manopus!” The part-man part-octopus Wesen has four tentacles that burrow into its victim’s head. If that weren’t lousy enough, the creature steals your memories and leaves you with dementia.

'Grimm' unveils scary, strange creatures for season This one's a Gedächtnis Esser