ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
More ideas from ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
// Retail Brand Design - alexiamosby.com

Eye-catching visual merchandising - Retail window design is something that shouldn't be underestimated. A striking piece of visual merchandising can capture shoppers’ attention, and encourage them to cross the threshold of a store.

Jack & Jones store by Riis Retail, Bremen – Germany

Jack Jones store by Riis Retail Bremen Germany --- This good idea can cut down on people taking out pants from piles.Feeling the fabric and checking them out without making a mess!