Εικόνες από το παλιό Ηράκλειο

Εικόνες από το παλιό Ηράκλειο

Heraklion , Chanioporta 1920

Heraklion , Chanioporta 1920

Iraklion Lion square

Iraklion Lion square

Γάζι 1900

Γάζι 1900

Ηράκλειο, Λιμάνι. Nelly's - 1927

Ηράκλειο, Λιμάνι. Nelly's - 1927

Ηράκλειο, Κρήνη Μοροζίνι. Fred Boissonnas - 1920..σημερινά Λιοντάρια...

Ηράκλειο, Κρήνη Μοροζίνι. Fred Boissonnas - 1920..σημερινά Λιοντάρια...

File:Crete Vilayet — Memalik-i Mahruse-i Shahane-ye Mahsus Mukemmel ve Mufassal Atlas (1907).jpg

File:Crete Vilayet — Memalik-i Mahruse-i Shahane-ye Mahsus Mukemmel ve Mufassal Atlas (1907).jpg

crete, greece - Delcampe.net

crete, greece - Delcampe.net

Cretan archipelago , Venetian map

Cretan archipelago , Venetian map

Heraklion - port

Heraklion - port

Pinterest
Αναζήτηση