Για να ψάχνει και να βρίσκει το ζητούμενο γράμμα! Letter monster swatter - kids can use this to find letters, words, numbers, shapes, colors, or anything really! (free template here too)

Ricca's Kindergarten: Letter Monster Swatter - So cute for a morning message/shared reading etc. Brining an emphasis on a letter as opposed to a word.

Καρτέλα για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

Καρτέλα για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών.

Greek Language, Language Arts, Language Activities, Educational Activities, Learning English, Speech Therapy, Special Education, Grammar, School Ideas

Καρτέλα για τα επίθετα.

The world's first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Greek Language, Language Arts, Language Activities, Speech Therapy, Kids Corner, Special Education, Grammar, School Grades, Teaching Ideas

Η γραμματική του Τριανταφυλλίδη (σε μορφή PDF)

Η γραμματική του Τριανταφυλλίδη (σε μορφή PDF)


More ideas
Pinterest
Search