Οι αποθηκεύσεις μου

72 Pins
 1y
Collection by
a bowl filled with beans and meat on top of a table
Γίγαντες φούρνου στην γάστρα !!!
an icon of st nicholas the great, who is holding a rosary and pointing at his finger
Life of Saint Porphyrios of Kavsokalyva (1906 - 1991)
Life of Saint Porphyrios of Kavsokalyva
an old black and white photo of a priest
Προσευχή: Να πώς πρέπει να ζητάς κάτι, από το Θεό: «Κύριε, Εσύ βλέπεις ότι χρειάζομαι το τάδε πράγμα ή ότι υποφέρω από τη δείνα συμφορά. Βοήθησέ με, όπως ξέρεις και όπως θέλεις! Γενηθήτω το θέλημα Σου…
an icon of jesus with white cloth draped around him
the crucifix is shown with his arms outstretched
Иконы для печати
the icon of jesus holding an open book in his right hand and pointing at it
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Откровение 3:19
Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая. Jesus Cartoon, Fotos, Odessa, Madonna, Russian Icons, Madonna And Child, Mary And Jesus
Икона Божией Матери "Казанская"
Но не надо забывать про Царицу Небесную и Её просить – Она же наша Путеводительница, Она же наша Питательница и Матерь Божия, Она в молитвах Неусыпающая. Если мы Её просим, то никогда оставлены не будем. Святитель Игнатий Брянчанинов Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо. Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы. Радуйся, Невесто Неневестная.
an image of jesus with angel wings
an icon of jesus holding his hands up
ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΕΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ
a man with a crown on top of his head wearing a suit of armor and standing in front of a cloudy sky
Philip II of Macedon by Panaiotis on DeviantArt
an artist's rendering of the face of a man with blonde hair and blue eyes
Photoshop reconstruction of the face of Alexander the Great, King of the northern Greek kingdom of Macedonia