Περισσότερες ιδέες από το Σπυρος
Teatro de Marcelo  Despois de que Pompeio mandara construir no ano 55 a.C. o primeiro teatro permanente de pedra, viñeron o teatro de  Balbo e o de Marcelo, na fotografía. Construido por orde de Augusto, leva o nome do seu sobriño, a quen pretendía  nomear herdeiro, pero que morreu antes de cumprir os vinte anos. Situado no centro de Roma, obsérvese como na  actualidade o último piso está ocupado por vivendas particulares.

Teatro de Marcelo Despois de que Pompeio mandara construir no ano 55 a.C. o primeiro teatro permanente de pedra, viñeron o teatro de Balbo e o de Marcelo, na fotografía. Construido por orde de Augusto, leva o nome do seu sobriño, a quen pretendía nomear herdeiro, pero que morreu antes de cumprir os vinte anos. Situado no centro de Roma, obsérvese como na actualidade o último piso está ocupado por vivendas particulares.

Floor plans of ancient Greek and Roman theatres

Floor plans of ancient Greek and Roman theatres

Representação de um teatro grego

Representação de um teatro grego

Diferencias entre teatro, anfiteatro y circo, es bastante común la confusión entre estas tres construcciones romanas y es habitual confundirlas una por otra

Diferencias entre teatro, anfiteatro y circo, es bastante común la confusión entre estas tres construcciones romanas y es habitual confundirlas una por otra

Possible reconstruction of the Roman Theatre, Colchester (UK) by Peter Froste.

Possible reconstruction of the Roman Theatre, Colchester (UK) by Peter Froste.

Roman theatre layout with key and terms

Roman theatre layout with key and terms

A Greek theater is not the same as a Roman theater. Ancient Greek theaters were very large, open-air structures that took advantage of sloping hillsides for their terraced seating. Because of drama's close connection with religion, theaters were often located in or near sanctuaries.

A Greek theater is not the same as a Roman theater. Ancient Greek theaters were very large, open-air structures that took advantage of sloping hillsides for their terraced seating. Because of drama's close connection with religion, theaters were often located in or near sanctuaries.