ρητα

946 Pins
 1w
a handwritten poem written on a piece of paper
the words are written in black and white on a watercolor background with an abstract pattern
an old photo with the words, i love you in russian and english on it
a rock sitting on top of a sandy beach next to the ocean with a quote from george bernard shaw
Diary Ideas, Martin Luther, Martin Luther King
two hot air balloons in the sky with a quote about people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do
31 Inspirational Quotes on Positivity for a Happier Month Ahead | The YogaMad
Να είσαι πάντα δυνατός.
an oval frame with the words in russian
Μεγάλη αλήθεια
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®: Μεγάλη αλήθεια