Τάξη

100 Pins
 3y
a bulletin board with several different types of words on it and a tree in the middle
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
two children's books with pictures of different animals and words on the pages,
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
a drawing of a person in a pot
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
a sign with words written on it and a chimney sticking out of the building's roof
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
an image of a calendar with the numbers in blue, green and white on it
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
the numbers are green and red with black numbers on them, all in different colors
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
an image of donald duck looking at himself in the mirror
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
the children's book has pictures of animals and birds on it
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
Είπα να συγκεντρώσω κάποια στιγμή την "προίκα" μου σε εποπτικό υλικό! Μερικές ιδέες για τους τοίχους μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων τάξεων...
Στολίστε τους τοίχους σας!
Είπα να συγκεντρώσω κάποια στιγμή την "προίκα" μου σε εποπτικό υλικό! Μερικές ιδέες για τους τοίχους μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων τάξεων...
there are two posters on the wall with different shapes and sizes in them, one is labeled
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
a cartoon duck holding up a blank sign
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
the numbers are red and black in this graphic style, with one number missing from the bottom right corner
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
a cartoon dog holding a blank sign with his paw on it's head and looking at the viewer
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
the numbers are pink, green and black
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!
three flower pots with words on them are displayed in front of a row of cards
Στολίστε τους τοίχους σας!
Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!