Σύλλογος Καππαδοκιτώ� Ζωοδόχος Πηγή

Σύλλογος Καππαδοκιτώ� Ζωοδόχος Πηγή

Σύλλογος Καππαδοκιτώ� Ζωοδόχος Πηγή
More ideas from Σύλλογος Καππαδοκιτώ�
YouTube

YouTube

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditonal dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditonal dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

Αργαλειός, Σμύρνη 1918 Αρχείο Πελοποννησιακού λαογραφικού ιδρύματος  Η γρηά η βαβά μ’, καλά ύστιρ’ να,  ταϊρνά ταϊρνά  σβούρα τ’ αδράχτ’ στριφουγυρνά,  η βάβου η γρηούλα η αφιντιά τ’ ς πήγι μι τ’ ρόκα στ’ ν αγκαλιά τ’ ς κι έκατσι ’κειά κουντά στ’ φουτιά τ’ ς..  Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Αργαλειός, Σμύρνη 1918 Αρχείο Πελοποννησιακού λαογραφικού ιδρύματος Η γρηά η βαβά μ’, καλά ύστιρ’ να, ταϊρνά ταϊρνά σβούρα τ’ αδράχτ’ στριφουγυρνά, η βάβου η γρηούλα η αφιντιά τ’ ς πήγι μι τ’ ρόκα στ’ ν αγκαλιά τ’ ς κι έκατσι ’κειά κουντά στ’ φουτιά τ’ ς.. Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

Turkish women's traditional dress. From "KadinKultur" museum.

fabricant traditionnel

The technique of 'kordon tutturma' (applied cord).

Veste de cérémonie Ottomane, Villa Rosemaine, Proantic

Veste de cérémonie Ottomane, Villa Rosemaine, Proantic