ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ . ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Τί να προσέξω;   Αξιόπιστη λειτουργία,   Δορυφόροι & χάρτες,   Χρόνος ανανέωσης δεδομένων,   Αναβάθμιση εξ αποστάσεως,   Εξειδικευμένη εφαρμογή & αναφορές - ERP,   Χωρίς μηνιαία τέλη και SMS,   Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας,   Διαχείριση Οχημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ . ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Τί να προσέξω; Αξιόπιστη λειτουργία, Δορυφόροι & χάρτες, Χρόνος ανανέωσης δεδομένων, Αναβάθμιση εξ αποστάσεως, Εξειδικευμένη εφαρμογή & αναφορές - ERP, Χωρίς μηνιαία τέλη και SMS, Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, Διαχείριση Οχημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ . ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Τί να προσέξω;   Αξιόπιστη λειτουργία,   Δορυφόροι & χάρτες,   Χρόνος ανανέωσης δεδομένων,   Αναβάθμιση εξ αποστάσεως,   Εξειδικευμένη εφαρμογή & αναφορές - ERP,   Χωρίς μηνιαία τέλη και SMS,   Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας,   Διαχείριση Οχημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ . ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Τί να προσέξω; Αξιόπιστη λειτουργία, Δορυφόροι & χάρτες, Χρόνος ανανέωσης δεδομένων, Αναβάθμιση εξ αποστάσεως, Εξειδικευμένη εφαρμογή & αναφορές - ERP, Χωρίς μηνιαία τέλη και SMS, Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, Διαχείριση Οχημάτων.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του ότι με το σύστημα τηλεματικής γνωρίζετε κάθε στιγμή την πραγματική θέση των οχημάτων σας είναι ότι μπορείτε να βγάζετε πιο σωστά δρομολόγια αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Δεν υπάρχει λόγος να στείλετε σε ένα πελάτη ένα αυτοκίνητο που είναι σε άλλη περιοχή ενώ υπάρχει ήδη κοντά στον πελάτη σας ένα αυτοκίνητο της εταιρείας σας. Κερδίζετε χρόνο, μειώνετε την άσκοπη χρήση καυσίμων και το βασικότερο εξυπηρετείτε καλύτερα τον πελάτη σας.

Μείωση Κόστους Καυσίμων Μείωση άσκοπων διαδρομών •Βελτίωση του τρόπου οδήγησης των οδηγών – πιο οικονομική οδήγηση •Μείωση απότομων επιταχύνσεων / φρεναρισμάτων •Βελτίωση διαδρομών οχημάτων •Καλύτερη συντήρηση οχήματος •Εξάλειψη κλοπής καυσίμων με ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν πότε άνοιξε το ντεπόζιτο καυσίμων http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html

Μείωση Κόστους Καυσίμων Μείωση άσκοπων διαδρομών •Βελτίωση του τρόπου οδήγησης των οδηγών – πιο οικονομική οδήγηση •Μείωση απότομων επιταχύνσεων / φρεναρισμάτων •Βελτίωση διαδρομών οχημάτων •Καλύτερη συντήρηση οχήματος •Εξάλειψη κλοπής καυσίμων με ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν πότε άνοιξε το ντεπόζιτο καυσίμων http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html

Προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης με άλλο προπορευόμενο όχημα. Ανίχνευση πορείας και προειδοποίηση για αποφυγή ατυχημάτων. Προειδοποίηση μικρής απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Προειδοποίηση οδηγού 3 δευτερόλεπτα πριν από την επικείμενη πρόσκρουση. Προειδοποίηση οδηγού σε περίπτωση απότομης αλλαγής λωρίδας. Προειδοποίηση αποφυγής πρόσκρουσης με πεζό. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4927.html

Προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης με άλλο προπορευόμενο όχημα. Ανίχνευση πορείας και προειδοποίηση για αποφυγή ατυχημάτων. Προειδοποίηση μικρής απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Προειδοποίηση οδηγού 3 δευτερόλεπτα πριν από την επικείμενη πρόσκρουση. Προειδοποίηση οδηγού σε περίπτωση απότομης αλλαγής λωρίδας. Προειδοποίηση αποφυγής πρόσκρουσης με πεζό. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4927.html

Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας εργάζονται κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας τους •Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας ακολουθούν το πρόγραμμά τους •Μειώστε το κόστος επικοινωνίας με τους οδηγούς •Μειώστε το χρόνο απασχόλησης των οδηγών. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html

Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας εργάζονται κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας τους •Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί σας ακολουθούν το πρόγραμμά τους •Μειώστε το κόστος επικοινωνίας με τους οδηγούς •Μειώστε το χρόνο απασχόλησης των οδηγών. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_26.html

Μείωση περιττών διαδρομών •Μείωση ασφαλίστρων κλοπής •Μείωση του χρόνου διαδρομής •Εύρεση θέσης σε περίπτωση κλοπής http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4722.html

Μείωση περιττών διαδρομών •Μείωση ασφαλίστρων κλοπής •Μείωση του χρόνου διαδρομής •Εύρεση θέσης σε περίπτωση κλοπής http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4722.html

Υπολογίστε το δικό σας όφελος με την χρήση των συστημάτων και εφαρμογών μας. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7661.html

Υπολογίστε το δικό σας όφελος με την χρήση των συστημάτων και εφαρμογών μας. http://navigatetelematics.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7661.html

Pinterest
Αναζήτηση