Textiles Karli

Textiles Karli

m.facebook.com/Karli.Irini
Herakleitou 16, N.Alikarnassos,Heraklion, Crete / Τel. 0030 2810 240644 , e-mail : irinikarli@gmail.com
Textiles Karli