Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες Cookies, Desserts, Blog, Crack Crackers, Tailgate Desserts, Deserts, Biscuits, Cookie Recipes, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες (Νηπιαγωγός για πάντα....)

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσ

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες Cookies, Desserts, Blog, Crack Crackers, Tailgate Desserts, Deserts, Biscuits, Cookie Recipes, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες (Νηπιαγωγός για πάντα....)

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσ

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Cookies, Desserts, Blog, Crack Crackers, Tailgate Desserts, Deserts, Biscuits, Cookie Recipes, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Christmas Ornaments, Holiday Decor, Blog, Home Decor, Decoration Home, Room Decor, Christmas Jewelry, Blogging, Interior Design

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Sugar, Cookies, Blog, Crack Crackers, Biscuits, Cookie Recipes, Blogging, Cake, Cookie

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Sugar, Cookies, Blog, Crack Crackers, Biscuits, Cookie Recipes, Blogging, Cake, Cookie

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Logos, Logo, Legos

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Birthday Candles, Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Sugar, Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες | Νηπιαγωγός για πάντα.... | Bloglovin’ Christmas Ornaments, Holiday Decor, Blog, Home Decor, Decoration Home, Room Decor, Christmas Jewelry, Blogging, Interior Design

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες, a post from the blog Νηπιαγωγός για πάντα.... on Bloglovin’ Blog, Blogging

Περιπέτεια στην Φρουτομελωδία: Μια ηχοϊστορία… διαφορετική από τις άλλες

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα διατροφής, σκέφτηκα να φτιάξουμε με τα παιδιά μια ιστορία, να φτιάξουμε τους ήρωές της με πλαστελίνη, να την καταγράψουμε σε ευθύ λόγο (με διαλόγους), να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε με μορφή βίντεο. Επειδή όμως τα παιδιά με τις μοναδικές τους ιδέες σε οδηγούν εκεί που δεν το περιμένεις, μου πρότειναν να φτιάξουμε μια ηχοϊστορία (είναι εξοικειωμένα με το είδος γιατί έχουμε ξαναφτιάξει). Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω ιδέες…