Το Tomaccini είναι το πρώτο Snack τομάτας στην Ελλάδα με τη μοναδική ξινόγλυκη γεύση και τραγανό σώμα. Καταναλώνεται στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, κάνοντας ποδήλατο, παρακολουθώντας τηλεόραση, δουλεύοντας στο γραφείο ....

Το Tomaccini είναι το πρώτο Snack τομάτας στην Ελλάδα με τη μοναδική ξινόγλυκη γεύση και τραγανό σώμα. Καταναλώνεται στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, κάνοντας ποδήλατο, παρακολουθώντας τηλεόραση, δουλεύοντας στο γραφείο ....

http://www.hydroponics.gr/

gr is a web tool where all the experience and practical application of knowledge of DKG on hydroponic cultivation is available f.

IQ Greening ~ DKG GROUP

IQ GREENING Ltd (member of DKG Group) provides foliage base architecture practices for a healthier and more sustainable urban living en.

FraoulaBest© Solution ~ DKG GROUP

The hydroponic FraoulaBest© solution designed by the DKG Group in collaboration with the IRTC (International Research and Training Cen.

MarouliBest© Solution ~ DKG GROUP

The hydroponic MarouliBest© solution designed by the DKG Group in collaboration with the IRTC (International Research and Training Cen.

Green Club ~ DKG GROUP

DKG is a founding member and has been appointed as the Coordinator of The Green Club®, a Reputation Management Growers Association that c.

CretaCert ~ DKG GROUP

Another Project that DKG Group is involving since the inception is CRETACERT, a non profit organization created for managing the high Re.

The Friends of Xinomavro ~ DKG GROUP

The Friends of Xinomavro ~ DKG GROUP

Live Cell ~ DKG GROUP

Live Cell is the Innovation joint venture between DKG Consulting and Agrotechniki. The know-how series cover: Live Cell Greenhouse .

Pinterest
Search