Περισσότερες ιδέες από το Theofania
Σχημάτισε ρήματα

Σχημάτισε ρήματα

Εμφάνιση ΚΟΥΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΛΑ.jpg

Εμφάνιση ΚΟΥΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΛΑ.jpg

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - Πρώτο Κουδούνι

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - Πρώτο Κουδούνι

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Ερωτηματολόγιο γνωριμίας

Ερωτηματολόγιο γνωριμίας

Prepositions - nice reminder of concepts we can include - can also be used as a quick screener. Repinned by www.preschoolspeechie.com

Prepositions - nice reminder of concepts we can include - can also be used as a quick screener. Repinned by www.preschoolspeechie.com

4x Braid Hairstyle Step By Step New Hair Tutorial ! Enjoy !

4x Braid Hairstyle Step By Step New Hair Tutorial ! Enjoy !

26 Best Hair Tutorials You’ll Ever Read

26 Best Hair Tutorials You’ll Ever Read

15 Hair Tutorials to Style Your Hair

15 Hair Tutorials to Style Your Hair