Παλιές - Άνθρωποι

Παλιές φωτογραφίες ανθρώπων της Θεσσαλονίκης.
Τρεις γενιές σε ένα δρόμο. Φωτογραφία του Paul Collart - δεκαετία 1920

Τρεις γενιές σε ένα δρόμο. Φωτογραφία του Paul Collart - δεκαετία 1920

Φωτογράφοι περιμένουν πελάτες -  Paul Almásy 1937

Φωτογράφοι περιμένουν πελάτες - Paul Almásy 1937

Ένα παιδί έξω από το ανατολικό τείχος, το 1890

Ένα παιδί έξω από το ανατολικό τείχος, το 1890

Ένας νεαρός κουλουρτζής μπροστά στο ναό των 12 Αποστόλων, το 1952

Ένας νεαρός κουλουρτζής μπροστά στο ναό των 12 Αποστόλων, το 1952

Στο ξυλουργείο του "Παπάφειου" το 1949

Στο ξυλουργείο του "Παπάφειου" το 1949

Γραφέας σε δρόμο της Θεσσαλονίκης το 1951 (Φωτογραφία του Paul Almásy)

Γραφέας σε δρόμο της Θεσσαλονίκης το 1951 (Φωτογραφία του Paul Almásy)

Παππάς και μανάβης. Φωτογραφία της Denise Bellon το 1934.

Παππάς και μανάβης. Φωτογραφία της Denise Bellon το 1934.

Άνθρωποι σε δρομάκι τη δεκαετία του 1920. Φωτογραφία του Paul Collart.

Άνθρωποι σε δρομάκι τη δεκαετία του 1920. Φωτογραφία του Paul Collart.

Παιδιά στα κάστρα

Παιδιά στα κάστρα

Πορτραίτο του επιστάτη του Αγίου Δημητρίου. Φωτογραφία των αρχιτεκτόνων Robert Weir Shulz και Sidney Howard Barnsley για τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, βγαλμένη το 1889.

Πορτραίτο του επιστάτη του Αγίου Δημητρίου. Φωτογραφία των αρχιτεκτόνων Robert Weir Shulz και Sidney Howard Barnsley για τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, βγαλμένη το 1889.

Pinterest
Αναζήτηση