Τηγανιές & Σχάρες

Τηγανιές & Σχάρες

Κατούνη 3 Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη / Ψητοπωλείο
Τηγανιές & Σχάρες