Μαρία Τσιάνη
Μαρία Τσιάνη
Μαρία Τσιάνη
Περισσότερες ιδέες από το Μαρία

Why Is The Sky Blue? Cool Science Experiment for Kids.

Chemistry Experiments For Kids | Science Experiments For Kids aspirin+ water in a jar plus darkness 4-5 days adding aspirin one a day grows the image