πρωτυπο για προσθεσεις δυψηφιων

Center - OR, cut & give 2 blocks per student & use as a exit slip. First Grade Common Core - Two Digit Addition with/without regrouping.Students roll two dice to create their own addition problems.

Λέξεις - κλειδιά για την επίλυση προβλημάτων

Λέξεις - κλειδιά για την επίλυση προβλημάτων

Math Worksheets, Math Resources, Teaching Math, Teaching Ideas, Greek Language, Primary School, Special Education, School Ideas

Pinterest
Search