Περισσότερες ιδέες από το Marina
DIY Cinnamon Stick Christmas Tree Ornaments - fun sensory activity for the holidays that has a tactile and scent component

DIY Cinnamon Stick Christmas Tree Ornaments - fun sensory activity for the holidays that has a tactile and scent component

Ιδέες για δασκάλους: Ιδέες για τη διαχείριση της σχολικής τάξης

Ιδέες για δασκάλους: Ιδέες για τη διαχείριση της σχολικής τάξης

Very Short Stories for High School and Middle School Students- good for beginning of the year to set writing habits! (FULL TEXTS INCLUDED)

Very Short Stories for High School and Middle School Students- good for beginning of the year to set writing habits! (FULL TEXTS INCLUDED)

*FREE* Question Word Flashcards with Picture (When, What Where, When, Why, Which, How, How Many, How Much, How old, How often)

*FREE* Question Word Flashcards with Picture (When, What Where, When, Why, Which, How, How Many, How Much, How old, How often)

Free Printable Upper and Lower Case Letter Match Game at B-Inspired Mama (pinned by Super Simple Songs) #educational #resources for #children

Free Printable Upper and Lower Case Letter Match Game at B-Inspired Mama (pinned by Super Simple Songs) #educational #resources for #children

Color Lesson for the Little Students; I Know My Colors Worksheet. This Worksheet is a FREEBIE :-D

Color Lesson for the Little Students; I Know My Colors Worksheet. This Worksheet is a FREEBIE :-D

FREE Back to School Alphabet Center: Upper and Lower case apple match. A fun activity for Preschool and Kindergarten.

FREE Back to School Alphabet Center: Upper and Lower case apple match. A fun activity for Preschool and Kindergarten.