Pinterest
Skotte (?) fra Napoleonskrigene

Skotte (?) fra Napoleonskrigene

Britisk tankfører, 2. verdenskrig

Britisk tankfører, 2. verdenskrig

Soldat fra det tyske afrikakorps med kamæleon på hjelmen

Soldat fra det tyske afrikakorps med kamæleon på hjelmen

Vikingekriger

Vikingekriger

Slyngel, 1600-tallet

Slyngel, 1600-tallet

Koreansk soldat, War of the Arrows, 1636

Koreansk soldat, War of the Arrows, 1636

Romersk soldat

Romersk soldat

RAF pilot, Battle of Britain.

RAF pilot, Battle of Britain.

Fanebærer, slaget ved Hastings

Fanebærer, slaget ved Hastings

Don Cossack, 18. årh.

Don Cossack, 18. årh.

Hospitalitter ridder

Hospitalitter ridder

Korstogsridderen Sean C.

Korstogsridderen Sean C.