Περισσότερες ιδέες από το Anthony
Debloat PowerShell scripts για τα Windows 10 - http://secnews.gr/?p=152054 - Τα Debloat Windows 10 είναι μια συλλογή από Powershell scripts που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπλοκάρουν, να απενεργοποιήσουν, να τροποποιήσουν, ή να βελτιστοποιήσουν διάφορα χαρακτηριστικά του λειτουργικού Windows 10 που ίσως τα β

Debloat PowerShell scripts για τα Windows 10 - http://secnews.gr/?p=152054 - Τα Debloat Windows 10 είναι μια συλλογή από Powershell scripts που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπλοκάρουν, να απενεργοποιήσουν, να τροποποιήσουν, ή να βελτιστοποιήσουν διάφορα χαρακτηριστικά του λειτουργικού Windows 10 που ίσως τα β

How do you know which #IT job is best for you?  Check out this #infographic to know which one is best for you among a number of different jobs in technology.

How do you know which #IT job is best for you? Check out this #infographic to know which one is best for you among a number of different jobs in technology.

Linux manual

Linux manual

Ehow- Do you really need a new computer, or will getting your PC up to speed again help instead? Here's how to know with an infographic...

Ehow- Do you really need a new computer, or will getting your PC up to speed again help instead? Here's how to know with an infographic...

Create an Invisible Folder | Memes.com

Create an Invisible Folder | Memes.com

Android Secret Codes - Imgur

Android Secret Codes - Imgur

Morning Funny Picture Dump 35 Pics

Morning Funny Picture Dump 35 Pics

15 CMD Commands Every Windows User Should Know

15 CMD Commands Every Windows User Should Know

22 Stupid Easy Tips That'll Make Windows 10 So Much Better

22 Stupid Easy Tips That'll Make Windows 10 So Much Better

Microsoft Windows 10 Shortcut Keys

Microsoft Windows 10 Shortcut Keys