Χρήστος Βαγενάς

Χρήστος Βαγενάς

Χρήστος Βαγενάς
More ideas from Χρήστος

Humor Quotes, Life Quotes, Meaningful Quotes, Smart Quotes, Life Lessons, Poem, Wisdom

Very true!

An arrow can only be shot by pulling it backward. So when life is dragging you back with difficulties, it means that it's going to launch you into something great. So just focus, and keep aiming. My arrow tattoo next!