εικόνες

Collection by Vali Baje

13 
Pins
 • 
18 
Followers
Vali Baje
  Orthodox Prayers, Orthodox Christianity, Prayer For Family, My Prayer, Ancient Greek Quotes, Prayer And Fasting, Everyday Quotes, Religious Images, Philosophy Quotes

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ * * * Ψαλμός Α’ 1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ…

Saint Sophia and Her Three Daughters: Faith, Hope, and Love icon. Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Christian Artwork, Art Icon, Catholic Saints, Orthodox Icons, Mother Mary

Saint Sophia and Her Three Daughters: Faith, Hope, and Love Feast Day: September 17

A female American professor once told an Orthodox clergyman the desire of the Pope to invite Elder Paisios and Elder Porphyrios to the Vati. Orthodox Catholic, Orthodox Christianity, Russian Orthodox, Religion And Politics, Byzantine Icons, Orthodox Icons, Religious Art, Religious Pictures, Kirchen

Οι τρεις Άγιοι των ημερών μας

*Τρεις Άγιοι που ζήσανε στις μέρες μας και έτρεφε μεγάλη εκτίμηση ο ένας για τον άλλο. Τρεις Άγιοι που ενίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν την πίστη των Ελλήνων μέσα από τους λόγους τους και τα π…

Πνευματικοί Λόγοι: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Άγιος Νεκτάριος και οι μαθητές του Religious Images, Religious Icons, Easter Jesus Crafts, Holly Pictures, Romulus And Remus, Byzantine Icons, Orthodox Christianity, Icon Collection, Orthodox Icons

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Άγιος Νεκτάριος και οι μαθητές του

Λόγοι πνευματικοί

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν... Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Hail Holy Queen, Pictures Of Christ, Queen Of Heaven, Mama Mary

Kαι Σε μεσίτριαν έχω…

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει… Κύματα θαλάσσης, τον κρύψαντα πάλαι διώκτην τύραννον, υπό γην έκρυψαν των σεσωσμένων οι παίδες. Αλλά ημείς ως οι νεανίδες τω Κύριω άσωμεν, ενδόξως γαρ δεδόξαται. Δέσποινα προσδέχου, εκ ρυπαράς καρδίας, θρήνον, Πανάμωμε, και ρύπου πλύνον με, παθώ της δυσωδίας. Και τω Υιώ Σου πρέσβευσον, ίνα ρύσηται, του αφεγγούς, ω Θεόνυμφε. Δούλος Σου υίε μου, βοά εκ…

Sale Jesus Christ Pantocrator Religious icon Made on Wood X 7 inch Christianity Art Orthodox Icons Catholic icons Christmas Gift by InnArtStudio on Etsy Christ Pantocrator, Byzantine Icons, Byzantine Art, Early Christian, Christian Art, Christian Church, Religious Icons, Religious Art, Saint Catherine's Monastery

Visual Prayer Using Orthodox Icons

Above is the oldest known icon of Christ (Christ Pantocrator). 6th Century Saint Catherine's Monastery, Mt. Sinai, Egypt "One of the odd things that has happened to prayer in much of Western Christianity — in some churches with the Reformation, in others more recently — has been the drastic erosion of the physical dimension of spiritual life. Prayer has become mainly an activity of the head. Many of us have become like birds trying to fly with one wing. Icons can help us grow back the…

  Crown, Youtube, Fashion, Moda, Corona, Fashion Styles, Fashion Illustrations, Crowns, Youtubers

#ΜΟΡΦΟΥ: ΤΟ "ΣΗΜΕΙΟ" ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ #ΕΡΝΤΟΓΑΝ!

Προφητική έκκληση στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου και της Ελλάδας έκανε πρόσφατα σε κήρυγμά του (18-2-2018) ο γνωστός Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος, που ε...