Αξίες Ελευθεριάδου
Αξίες Ελευθεριάδου
Αξίες Ελευθεριάδου

Αξίες Ελευθεριάδου

The main objective is to create unique handmade embroidery in exclusive designs and colors reducing the embroidery artwork.