Αξίες Ελευθεριάδου

Αξίες Ελευθεριάδου

Volos, Thessaly, Greece / The main objective is to create unique handmade embroidery in exclusive designs and colors reducing the embroidery artwork.