Φθινοπωρινές χειροτεχνίες

17 Pins
 9mo
🦊🍃 Leaves Craft Art | Fox Crafts For Kids 🦊🍃
Embark on a creative journey as you bring a charming fox to life through the art of crafting with leaves. Start by collecting an assortment of leaves in varying shades and sizes. Look for leaves that resemble the colors and patterns of a fox's fur, such as rusts, browns, and oranges. Rock-A-Bye Baby by The Green Orbs is licensed under a Creative Commons License. #leavescraftart#ArtisticHands #CraftyDecor #CraftingJourney #DIYInspiration #CraftyHacks #CraftyMinds
Foil painted fall leaf tree
met verf op aluminiumfolie een boom maken. Een techniek die in vele groepen op de basisschool gebruikt kan worden.