ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
More ideas from ΜΟΥΜΟΥΡΗ

Cookie Cake Icing, Greek Sweets, Greek Desserts, Jello Recipes, Dessert Recipes, Recipies, Caramel Recipes, Food Deserts, Ice Cream Recipes, Wings, Greece, Kitchens, Recipes, Gelatin Recipes, Fudge Recipes, Rezepte, Jelly Recipes, Desert Recipes, Popsicle Recipes, Pastries Recipes, Food Recipes, Desserts, Cooking Recipes

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Use a bungee cord to place a sheer curtain behind a regular curtain instead of hanging another rod

Attach a sheer curtain panel behind your existing curtains using a bungee cord. Just run the cord through your curtains, attach the bungee hooks to the sides of the rod and stretch it across, and voilà, you have a beautiful sheer inner curtain panel!

Ridiculously Easy No-Sew Blind DIY

Well, not really laundry, but for the laundry room metal door. No drilling, just magnets inside the curtain. Could even do a no sew. Could include magnets at the bottom as well to keep the curtain in place when the door is open.