Βασιλεία Σακαρίδου

Βασιλεία Σακαρίδου

Βασιλεία Σακαρίδου
More ideas from Βασιλεία
The extra belly fat layer is the most stubborn kind of body fat and is really hard to get rid of it. But proper nutrition and a good workout plan can help you lose belly pooch and get ready for sum…

Do each of these 6 exercises for one minute without rest in between. Repeat for a total of 3 sets. Rest no more than 2 minutes in between sets.Work out 3 days in a row, rest for one day, work out 2 more days, then rest one day. Start on Monday to

Crying emoji

But like I told you last night, I want the best for you it doesn't matter to me how I feel I just want your best interest, so whatever you decide.