Φάτσα

10 Pins
 2y
Collection by
a red heart with the words in russian
a fountain pen with two hearts on it and the words i love you in russian
Buenos Dias Blow Kiss Sticker - Buenos Dias Blow Kiss Kisses - Discover & Share GIFs
A new face in 2 minutes: eliminate hangover looks, puffiness, dull skin, and fine lines
LINE สติ๊กเกอร์ทางการ - จั๊มบุ๊กก้า 9 มามะ มาเต้นกัน ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว
LINE ครีเอเทอร์สติ๊กเกอร์ - นามิดุ๊กดิ๊ก1 ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว
LINE Official Stickers - Jumbooka 5: Pop-Up Stickers Example with GIF Animation