Pinterest
Koukaki. Athens.

Koukaki. Athens.

Chalandri. Athens.

Chalandri. Athens.

Katechaki foot bridge.

Katechaki foot bridge.

Athens in January.

Athens in January.

Koukaki. Athens.

Koukaki. Athens.

Athens Agora.

Athens Agora.

Athens Agora. Monastiraki.

Athens Agora. Monastiraki.

Athens Agora.

Athens Agora.

Athens Agora.

Athens Agora.

Athens Agora.

Athens Agora.

Guardian dog. Athens Agora.

Guardian dog. Athens Agora.

Athens Agora. The statue's pet.

The statue's pet.