Αποτέλεσμα εικόνας για monier albert

Αποτέλεσμα εικόνας για monier albert

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Αποτέλεσμα εικόνας για monier albert

Albert Monier - Sous les Ponts de Paris (Clochards and Ring for Tying up Barges along the Seine near Notre Dame),

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής  - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο καταπληκτικός αστροφωτογράφος Λουκάς Χαψής - ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ - LiFO

Ο Abelardo Morell δημιουργεί εικόνες μέσα σε εικόνες χρησιμοποιώντας την πανάρχαια τεχνική της Camera obscura. Ο Κατσέας Σάββας πολυλογεί πάνω στην ωραιότητα των εικόνων αυτών.

Abelardo Morell: Camera Obscura: Garden With Olive Tree Inside Room With Plants, Outside Florence, Italy, 2009

Pinterest
Search