Vestal Group

Vestal Group

www.vestalgroup.gr
Η Εταιρεία Vestalgroup Skoubourdis ιδρύθηκε το 1981 με την επωνυμία Σ. Σκουμπουρδής & Σια ΟΕ και έδρα την Κάλυμνο. Δραστηριοποιείται στον κλάδο του ξύλου - επίπ
Vestal Group