Συνθεση με τεμάχια χρωματισμενου πηλού. Λευκος πηλός με μαγγάνιο, με μαύρο πυροχρωμα και κοβάλτιο.

Συνθεση με τεμάχια χρωματισμενου πηλού. Λευκος πηλός με μαγγάνιο, με μαύρο πυροχρωμα και κοβάλτιο.

πιατέλα με διακόσμηση με σφραγίδες, χαλκό και κρακελέ γυαλί

πιατέλα με διακόσμηση με σφραγίδες, χαλκό και κρακελέ γυαλί

πιατέλα με διακόσμηση με σφραγίδες, χαλκό και κρακελέ γυαλί (λεπτομέρεια)

πιατέλα με διακόσμηση με σφραγίδες, χαλκό και κρακελέ γυαλί (λεπτομέρεια)

πιάτο στον τροχό με διακόσμηση με σαπουνόφουσκα με μπλε πυρόχρωμα

πιάτο στον τροχό με διακόσμηση με σαπουνόφουσκα με μπλε πυρόχρωμα

πιάτο στον τροχό με διακόσμηση με σαπουνόφουσκα με μπλε πυρόχρωμα (λεπτομέρεια)

πιάτο στον τροχό με διακόσμηση με σαπουνόφουσκα με μπλε πυρόχρωμα (λεπτομέρεια)

βάζο στον τροχό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

βάζο στον τροχό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

σφαίρα στον τροχό για φωτιστικό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

σφαίρα στον τροχό για φωτιστικό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

σφαίρα στον τροχό για φωτιστικό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

σφαίρα στον τροχό για φωτιστικό με διακόσμηση με μπαντανά κόκκινου πυροχρώματος

σφαίρα στον τροχό με διακόσμηση μπαντανά κοβαλτίου.

σφαίρα στον τροχό με διακόσμηση μπαντανά κοβαλτίου.

Pinterest
Search