Βικτωρία Κορέ

Βικτωρία Κορέ

Βικτωρία Κορέ
More ideas from Βικτωρία
More Stunning Photography Inspiration | From up North

It seems to be on a whim, but Jared pulls out a lighter. He holds a Lunar Government flag in front of him. He strikes the lighter and a bright flame blossoms from it. He holds the flame to the flag. It crumbles to black dust in his hand.