Vietnam Fashion Week FW15. Ready to wear. HA DUY

Với hai màu đen trắng trên nền vải mang khuynh hướng mới nhất. Hà Duy luôn thành công khi tạo được hình ảnh của một phụ nữ hấp dẫn với đường cắt chuẩn mực.
22 Pins163 Followers
Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Ha Duy. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Pinterest
Search