Vietnam Fashion Week FW15. Ready to wear. MINH HANH

Barocco là ý tưởng được NTK Minh Hạnh chọn lọc và dẫn dắt vào không gian của tính cổ điển hoàn mỹ. Những hạt cườm đen chuyển động không ngừng kết hợp với công nghệ thêu đắp nỗi đã làm cho BST có hấp lực mạnh mẽ. Một khái niệm mới dành cho dòng sản phẩm ready to wear: đó chính là Semi Couture.
29 Pins162 Followers
Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week FW15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Pinterest
Search