Vietnam Fashion Week FW17. Ready To Wear. CHULA

Những tín đồ thời trang thích chất liệu tự nhiên và những đường kỹ hà biến hóa như dòng chảy của những con sông hoạc có thể là những dòng nhạc. Chu La luôn mong muốn có sự kết hợp giữa phong cách Đông và Tây và Chu La đã thực hiện giấc mơ ấy một cách hoàn thiện tại Hà nội
26 Pins164 Followers
Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Wonderful skirt collection is based in funny ideas that comes from chula universe, from lines, to faces, from a birdcage to a lotus flower.You can wear a chula

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Chula  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Pinterest
Search