Pinterest
Vietnam Fashion Week FW17. Ready To Wear. HAO NGUYEN - HOAI PHUONG
20 Pins
· 164 Followers
Đầu tư mạnh cho việc dùng chất liệu da thật trên những thiết kế dành cho Nam giới. Vẻ phong trần nổi trội bởi kỹ thuật cắt rất linh hoạt. Đây cũng là một gợi ý cho những bạn trẻ có phong cách bụi và phong trần nhưng vẫn là những chàng thanh niên của thời đại.
Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Hao Nguyen - Hoai Phuong  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.