Vietnam Fashion Week FW17. Ready To Wear. NGUYEN THUY

BST là một giai điệu không dứt của caro. Nguyễn Thúy đã phối hợp giữa caro và ren trong những kiểu dáng mang tính tự do.Có thể nhìn thấy một nước Anh rất phương đông trong BST này.
29 Pin148 Ακόλουθοι
Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nguyen Thuy  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear. Designer: Nguyen Thuy Photo: Le Chi Linh

Pinterest
Αναζήτηση