Pinterest
Vietnam Fashion Week FW17. Ready To Wear. NHI HOANG
19 Pins
· 164 Followers
Tốt nghiệp thiết kế thời trang tại Singapore, đây là lần thứ 5 Nhi Hoàng giới thiệu BST tại VIETNAM FASHION WEEK FALL WINTER 2017. Phong cách minimal vẫn là niềm say mê của Nhi Hoàng. Một vẻ đẹp thanh thoát và nên thơ ẩn trong những chất liệu ren mới nhất.
Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.

Vietnam Fashion Week FW17 - Ready To Wear.    Designer: Nhi Hoang  Photo: Le Chi Linh

Vietnam Fashion Week - Ready To Wear.