Vietnam Fashion Week SS15. Ready to wear. MINH HANH

Khuynh hướng thời đại hiện hữu rõ nét trong thiết kế của NTK gạo cội này. Chúng ta có thể đọc được những quan điểm về cuộc sống qua BST bằng những nét thêu vững chắc, bằng những câu thành ngữ đơn giản mà rất sâu sắc.
27 Pins161 Followers
Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Vietnam Fashion Week SS15 - Ready to wear. Designer: Minh Hanh. Photo: Nguyen Thanh Dat

Vietnam Fashion Week - Ready to wear.

Pinterest
Search