Vietnam Fashion Week SS17. Ready To Wear. Hien Dang

Vietnam Designers House
Một cái nhìn rất khác và hợp thời đại. Là những đường cắt chọn lọc trên chất liệu vải thế hệ mới. Hiền Đặng bày tỏ quan điểm của mình về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại một cách riêng biệt và đầy tính thân thiện.
33 Pin137 Ακόλουθοι
Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear.  Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Vietnam Fashion Week SS17 - Ready to wear. Designer: Hien Dang Photo: Cao Duy

Pinterest
Αναζήτηση