Περισσότερες ιδέες από το Violeta
The last one is my favorite, a little play house below the bunk bed is a genius idea.

The last one is my favorite, a little play house below the bunk bed is a genius idea.

These 17 Crazy Kids' Rooms Will Make You Want to Redecorate Immediately

These 17 Crazy Kids' Rooms Will Make You Want to Redecorate Immediately

Quarto de criança com tons de bebé

Quarto de criança com tons de bebé

Quarto de criança com tons de bebé

Quarto de criança com tons de bebé

Wie ein kleines Baumhaus für Zuhause :)

Wie ein kleines Baumhaus für Zuhause :)

If you really like bedroom accessories you'll will appreciate this cool info!

If you really like bedroom accessories you'll will appreciate this cool info!

With lots of littles around the house, two beds are definitely better than one. Thinking outside the box (err…frame), creative furniture designers and a few ingenious moms and dads have elevated bunk beds to a whole new level of cool. Suspended from ropes, wrapped in fabric, or decorated in vibrant hues, these innovative designs are perfect for sleeping multiples in style or hosting slumber...

With lots of littles around the house, two beds are definitely better than one. Thinking outside the box (err…frame), creative furniture designers and a few ingenious moms and dads have elevated bunk beds to a whole new level of cool. Suspended from ropes, wrapped in fabric, or decorated in vibrant hues, these innovative designs are perfect for sleeping multiples in style or hosting slumber...

Here are some of the coolest and geekiest kids bedrooms ever.

Here are some of the coolest and geekiest kids bedrooms ever.

Pokój dziecka styl Skandynawski - zdjęcie od Mart-Design Architektura Wnętrz - Pokój dziecka - Styl Skandynawski - Mart-Design Architektura Wnętrz

Pokój dziecka styl Skandynawski - zdjęcie od Mart-Design Architektura Wnętrz - Pokój dziecka - Styl Skandynawski - Mart-Design Architektura Wnętrz

Outstanding Modern Kids Room Ideas That Will Bring You Joy

Outstanding Modern Kids Room Ideas That Will Bring You Joy