Yiota Vogli,WHITE+, CRAFTIT Exhibition

Yiota Vogli,WHITE+, CRAFTIT Exhibition

Four Chinese Prostitutes, painting on hardboard

Four Chinese Prostitutes, painting on hardboard

CAGED, 75X190cm

CAGED, 75X190cm

'Postcards'  painting on hardboard

'Postcards' painting on hardboard

from 'Postcards' exhibition   painting on hardboard

from 'Postcards' exhibition painting on hardboard

from 'Postcards' exhibition   painting on hardboard

from 'Postcards' exhibition painting on hardboard

Woman, mother, human, from 'Postcards' exhibition   painting on hardboard

Woman, mother, human, from 'Postcards' exhibition painting on hardboard

Chinese Beauties, from 'Postcards' exhibition   painting on hardboard

Chinese Beauties, from 'Postcards' exhibition painting on hardboard

FREEDOM ISN' T FREE, 140X100 cm

FREEDOM ISN' T FREE, 140X100 cm

FAITH, 140X 90cm

FAITH, 140X 90cm

HUMAN SINS 147X80 cm

HUMAN SINS 147X80 cm

HUMAN ASSETS 147X80 cm

HUMAN ASSETS 147X80 cm

SALE ON ALL BODY PARTS   140X80 cm

SALE ON ALL BODY PARTS 140X80 cm

title: Life  artist: Yiota Vogli

title: Life artist: Yiota Vogli

Pinterest
Search